Pomiń nagłówek
 

Odbieranie wiadomości e-mail

Ta sekcja zawiera opis funkcji odbioru wiadomości e-mail urządzenia.

W przypadku dołączenia do wiadomości e-mail pliku TIFF-F, urządzenie odbiera wiadomość jako faks internetowy. W przypadku dołączenia do wiadomości e-mail pliku JPEG lub PDF, urządzenie odbiera wiadomość jako wiadomość do wydruku.

Urządzenie może wydrukować tylko jeden plik dołączony do wiadomości e-mail.

W przypadku dołączenia do wiadomości e-mail wielu plików, metoda odbioru i drukowany plik różnią się w zależności od typu pliku i kolejności dołączonych plików.

Typ dołączonych plików

Plik do wydruku

Metoda odbioru

Tekst

Tekst

Faks internetowy

TekstplusTIFF

TekstplusTIFF

Faks internetowy

TekstplusJPEG

JPEG

Wiadomość e-mail do wydruku

TekstplusTIFFplusJPEG

JPEG

Wiadomość e-mail do wydruku

TekstplusJPEGplusTIFF

JPEG

Wiadomość e-mail do wydruku

TIFFplusTIFFplus....

TIFFplusTIFFplus....

Faks internetowy

JPEG(1)plusJPEG(2)plus....

JPEG(1)

Wiadomość e-mail do wydruku

TIFFplusJPEG

JPEG

Wiadomość e-mail do wydruku

JPEGplusTIFF

JPEG

Wiadomość e-mail do wydruku

TekstplusPDF

PDF

Wiadomość e-mail do wydruku

TIFFplusPDF

PDF

Wiadomość e-mail do wydruku

JPEGplusPDF

JPEG

Wiadomość e-mail do wydruku

PDFplusJPEG

PDF

Wiadomość e-mail do wydruku

PDF(1)plusPDF(2)plus....

PDF(1)

Wiadomość e-mail do wydruku

Jeżeli dana wiadomość zawiera pliki JPEG lub PDF i inne typy plików, urządzenie odbiera wiadomość jako wiadomość do wydruku. Drukowany jest tylko pierwszy plik JPEG lub PDF, a pozostałe są usuwane.

Uwaga

  • Jeśli protokół odbioru ustawiono POP3 lub IMAP4, można użyć funkcji E-mail Storage in Server (w menu Ustawienia systemowe), aby skonfigurować urządzenie tak, aby zachować lub usunąć odebraną widomość z serwera. Patrz Podręcznik ustawień sieciowych i systemowych.

  • Aby okreslić, czy urządzenie będzie drukować nagłówek (tytuł) oraz tekst (treść) każdej otrzymanej wiadomości e-mail, należy użyć opcji Ustawienia parametrów (przełącznik 21 bit 5) w menu Funkcje faksu. Patrz „Ustawienia parametrów”.