Vynechat záhlaví
Nápověda
 

Bezpečnostní průvodce

Nejprve si přečtěte
Začínáme

Tato kapitola popisuje, jaká opatření je třeba provést při používání funkcí zabezpečení tiskárny a jak lze nakonfigurovat nastavení správce.

Nastavení ověření uživatele

Tato kapitola vysvětluje nastavení ověření uživatelů a popisuje funkce, které se aktivují ověřením uživatele.

Omezení použití tiskárny

Tato kapitola popisuje, jak omezit používání tiskárny uživatelem.

Prevence úniku informací z tiskárny

Tato kapitola vysvětluje, jak jsou chráněny údaje, pokud jsou uloženy v paměti tiskárny nebo na pevném disku.

Zvýšené zabezpečení sítě

Tato kapitola popisuje funkce pro zvýšení zabezpečení, když je tiskárna připojena k síti.

Prevence úniku dokumentů

Tato kapitola popisuje, jak chránit údaje dokumentů uložených v tiskárně nebo na ní tisknutých.

Správa tiskárny

Tato kapitola popisuje funkce pro zvýšení zabezpečení a efektivní provoz tiskárny.

Odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje jak postupovat v případě, že tiskárna nepracuje správně.

Kontrola oprávnění k použití

Tato kapitola uvádí seznam oprávnění pro správce a uživatele pro nastavení tiskárny, když je aktivováno ověření správce nebo ověření uživatele.