Použití příruček HTML

Tato stránka vysvětluje, jak používat příručky HTML.

# Jsou použity vzorové snímky obrazovky.


Pohyb na obrazovce

Pohyb na obrazovce


1

Zpět

Vrátí na poslední použitou stránku.

2

Předchozí Předchozí

Přesune na předchozí stránku (v pořadí názvů).

3

Další Další

Přesune na následující stránku (v pořadí názvů).

4

Skok na stránku

Přesune na příslušnou stránku HTML. (Podtržení označuje hypertextový odkaz.)

5

Začátek stránky

Přesune na začátek stránky.

# Jestliže stránka obsahuje odkazy, zobrazují se na konci stránky.


Užitečné funkce

Hledat

K vyhledání požadované položky použijte klíčová slova. Podle toho, jaké zadáte klíčové slovo, se mohou zobrazit i další související výrazy.
Výsledky hledání ze všech příruček jsou zobrazeny v okně. Použijte rozevírací nabídku pro výběr výsledků podle příručky.

Displej výsledku hledání


Symboly

Tato příručka používá následující symboly:

Varování

Označuje důležité bezpečnostní pokyny.
Jejich nedodržení může mít za následek poranění nebo smrt osob. Určitě si tyto pokyny přečtěte.

Upozornění

Označuje důležité bezpečnostní pokyny.
Jejich nedodržení může mít za následek lehčí poranění nebo poškození zařízení či majetku. Určitě si tyto pokyny přečtěte.

Důležité

Označuje informace, které mohou být užitečné pro používání stroje, a dále vysvětlivky k pravděpodobným příčinám problémů s podáváním papíru, poškození originálů nebo ztráty dat. Doporučujeme, abyste si tyto vysvětlivky přečetli.

Poznámka

Označuje doplňková vysvětlení k funkcím stroje a instrukce k odstranění uživatelských chyb.

Odkazy

Tento symbol se nachází na konci odstavce.
Ukazuje, kde naleznete další související informace.

[ ]

Označuje názvy kláves a tlačítek.