Pomiń nagłówek
Pomoc
 

Podręcznik bezpieczeństwa

Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale opisano środki ostrożności, które należy zachować podczas używania funkcji zabezpieczeń urządzenia, oraz wyjaśniono sposób konfiguracji ustawień administratora.

Konfiguracja autoryzacji użytkownika

Niniejszy rozdział opisuje sposób określania autoryzacji użytkownika i wyjaśnia funkcje, które są włączane przez autoryzację użytkownika.

Ograniczenie użycia urządzenia

Niniejszy rozdział wyjaśnia, w jaki sposób ograniczyć używanie urządzenia przez użytkownika.

Zapobieganie przeciekowi informacji z urządzenia

Niniejszy rozdział wyjaśnia sposób ochrony informacji, jeżeli są one zapisane w pamięci urządzenia lub na dysku twardym.

Rozszerzone bezpieczeństwo sieciowe

Niniejszy rozdział opisuje funkcje służące zwiększeniu bezpieczeństwa, kiedy urządzenie podłączone jest do sieci.

Zapobieganie przeciekowi dokumentów

Niniejszy rozdział wyjaśnia sposób ochrony danych dokumentu zapisanego w urządzeniu lub wydrukowanego przy użyciu urządzenia.

Zarządzanie urządzeniem

Niniejszy rozdział opisuje funkcje służące zwiększeniu bezpieczeństwa urządzenia oraz jego efektywnej obsłudze.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano czynności, które należy wykonać, jeśli urządzenia działa nieprawidłowo.

Lista uprawnień operacyjnych do ustawień

Niniejszy rozdział określa listę uprawnień operacyjnych administratora i użytkownika do ustawień urządzenia przy włączonej autoryzacji administratora lub autoryzacji użytkownika.