Pomiń nagłówek
 

Określanie kodu klasyfikacyjnego zadania wydruku

W przypadku drukowania w środowisku, gdzie kody klasyfikacyjne są wymagane, kod klasyfikacyjny musi zostać podany dla każdego zadania drukowania.

Ważne

  • Sterownik drukarki PostScript 3 nie obsługuje kodów klasyfikacyjnych ani nie może być używany do drukowania w środowisku, gdzie są one wymagane.

Dla sterownika drukarki PCL 6:

1Po utworzeniu dokumentu w aplikacji otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania].

2Kliknij kartę [Wyszczegól. ustaw.].

3W polu [Menu:], kliknij ikonę [Konfig. zadania].

4Wprowadź kod klasyfikacyjny w polu [Kod klasyfikacyjny:].

Ten kod identyfikuje użytkownika. Kod klasyfikacyjny może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (a-z, A-Z, 0-9, "-").

5Dokonaj pozostałych koniecznych ustawień, a następnie kliknij przycisk [OK].

6Wydaj polecenie drukowania.

7Zadanie drukowania wysyłane jest do drukarki.

Dla sterownika drukarki PCL 5e:

1Po utworzeniu dokumentu w aplikacji otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania].

2Kliknij kartę [Ważny dostęp].

3Wprowadź kod klasyfikacyjny w polu [Kod klasyfikacyjny:].

Ten kod identyfikuje użytkownika. Kod klasyfikacyjny może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (a-z, A-Z, 0-9, "-").

4Dokonaj pozostałych koniecznych ustawień, a następnie kliknij przycisk [OK].

5Wydaj polecenie drukowania.

6Zadanie drukowania wysyłane jest do drukarki.

Uwaga

  • Podany kod klasyfikacyjny zapisywany jest w sterowniku drukarki.

  • Aby przełączać się między różnymi kodami klasyfikacyjnymi, zainstaluj sterownik drukarki pod różnymi nazwami, podając dla każdej z nich odpowiedni kod klasyfikacyjny.

  • Szczegółowe informacje na temat wyświetlania dziennika utworzonego przy użyciu Kodu klasyfikacyjnego, patrz podręcznik zewnętrznego systemu gromadzenia dzienników.