Pomiń nagłówek
PodręcznikiSpis treściPoprzedniNastępnyPomoc

Użycie programu Web Image Monitor

Za pomocą programu Web Image Monitor można sprawdzić status urządzenia i zmienić ustawienia.

Dostępne operacje

Następujące operacje mogą być wykonane zdalnie z komputera klienta za pomocą programu Web Image Monitor.

 • Wyświetlanie statusu lub ustawień urządzenia

 • Sprawdzanie statusu lub historii zadań drukukowania

 • Sprawdzanie, zmiana, drukowanie lub usuwanie zadań drukowania zapisanych na serwerze dokumentów.

 • Przerywanie aktualnie drukowanych zadań

 • Resetowanie urządzenia

 • Zarządzanie książką adresową

 • Wprowadzanie ustawień urządzenia

 • Wprowadzanie ustawień protokołu sieciowego

 • Wprowadzanie ustawień bezpieczeństwa

Konfigurowanie urządzenia

Do wykonywania operacji za pomocą programu Web Image Monitor wymagany jest protokół TCP/IP. Po skonfigurowaniu urządzenia tak, by korzystało z protokołu TCP/IP, operacje z programu Web Image Monitor stają się dostępne.

Zalecane przeglądarki internetowe

 • Windows:

  Internet Explorer 5.5 SP2 lub nowsza

  Firefox 1.0 lub nowsza

 • Mac OS:

  Firefox 1.0 lub nowsza

  Safari 1.0, 1.2, 2.0 (412.2) lub nowsza

Program Web Image Monitor obsługuje czytniki ekranu. Zalecamy program JAWS 7.0 lub nowszą wersję.

Uwaga

Tematy pokrewne

Wyświetlanie Strona główna
Gdy ustawiona jest autoryzacja użytkownika
Informacje o menu i trybie
Dostęp w trybie administratora
Lista Elementy ustawień
Wyświetlanie Pomocy programu Web Image Monitor