Vynechat záhlavíGelSprinter GX2500
ObsahPředchozíDalšíNápověda

Kontrola pomocí sledování stavu

 1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

 2. Klepněte na kartu [Údržba].

 3. Klepněte na [Zobrazit sledování stavu].

  Zobrazí se dialogové okno Sledování stavu.

 4. Zjistěte stav tiskových kazet.

  obrázek

  Na výše uvedeném obrázku je azurová (cyan) tisková kazeta prázdná.

  Jestliže je pozadí obrázku v levé horní části dialogového okna žluté, pak je označená tisková kazeta prázdná. Tisk může i nadále pokračovat s inkoustem zbývajícím v tiskárně, avšak v označené tiskové kazetě již žádný inkoust není. Zkontrolujte, kterou kazetu je nutné vyměnit, a učiňte tak.

  obrázek

  Na výše uvedeném obrázku je azurová (cyan) tisková kazeta zcela spotřebovaná.

  Jestliže je pozadí obrázku v levé horní části dialogového okna červené, pak v tiskárně zcela došel inkoust barvy označené tiskové kazety. Není možné tisknout. Vyměňte tiskovou kazetu.

Indikátory výměny tiskové kazety zobrazují stav černé (K), azurové (C), purpurové (M) a žluté (Y) tiskové kazety (zleva doprava).

Upozornění

Odkaz